تماس باما

مالک و مدیر سایت:

حمیدرضامحمدی دهسری

02835249719

09109570815

آدرس:قزوین،تاکستان،شهرک مهرفاز یک،مهریک،بلوک آبشار،طبقه4،واحد3

کدپستی: 3481775491

مدیر فروش:

علی زلفی 

09392710861

02835233612

آدرس :قزوین،تاکستان-خ کافی-روبروی ک 11-پ 141

کد پستی:34816-3419