یادگیری نهفته چیست؟

یادگیری نهفته چیست؟

یادگیری کودک از محیط اطراف

 

یادگیری نهفته یادگیری است که به عمل درنیامده. به عبارت دیگر امکان دارد یادگیری برای مدت قابل ملاحظه ای  بدون استفاده باقی بماند و بعدها در رفتار ظاهر گردد. این مفهوم به ما نشان می دهد انسانها حتی اگر برای چیزهایی که میبینند و می شنوند تقویت هم دریافت نکنند، یا در لحظه به آن آموزش نیاز پیدا نکنند،باز احتمال یادگیری وجود دارد بنابراین هر یک از ما باید کاملا مراقب رفتارها و عملکرد خود مقابل کودکان باشیم زیرا ذهن کنجکاو آنها مدام در حال تحریک است ویادگیری.

 

سارا رمضانی :روانشناس و مشاور