استرس چیست ؟چطور با استرس مقابله کنیم؟

استرس چیست؟

 

راه های کاهش استرس روزمره 

واکنش طبیعی بدن به منابع فشار است که برای انسان مفید است. استرس زمانی مسئله آفرین می شود که با منابع فشارتناسب نداشته باشدیا اصلا منبع مشخصی نداشته باشد.

توجه داشته باشید همه چیز در مغز شما میگذردو میزان استرس انتخاب شماست.

 

دشمن ذهن خود رابشناسید:

منبع استرس خود را شناسایی کنید

ابعاد مختلف آن را در نظر بگیرید

تا چه اندازه توانایی حذف آن را دارید؟

تا چه اندازه توانایی کنترل آن را دارید؟

بخاطر داشته باشید، استرس مرضی از یک فکر منفی و تحریف شده ناشی می شود.

 

نکات طلایی برای کاهش استرس خصوصا در دوران قرنطینه:

خوابتان را تنظیم کنید.

 

مصرف مایعات خصوصا آب باعث کاهش استرس می شود.

 

فیلمهای خانوادگی گذشته را دوباره تماشا کنید.

 

وقت بیشتری را با فرزندان خودسپری کنید زیرا هنگام بازی با کودکان تمرکزتان از منبع استرس برداشته می شود.

 

تحرک داشته باشید و با انواع حرکتهای آپارتمانی، بدن خود را به حرکت کردن وادارید زیرا حرکت تنش راتخلیه می کند.

 

نفس های عمیق بکشید زیرا تنفس عمیق اکسیژن بیشتری را به مغز می رساند در نتیجه بدن در شرایط بهتری قرار میگیرد

 

تا می توانید لبخند بزنید حتی به زور، زیرا مغز همزمان نمی تواند هم آرام و شاد باشد اما مضطرب

 

معنویت را در زندگی خود تقویت کنید. داشتن یک منبع برتر جهت توسل باعث آرامش می شود .

 

در این روزهای کرونایی ، زندگی بدون استرس و سلامتی را برای شما آرزو داریم.

مشاوره کرونا

روانشناس